Studijski jednodnevni obilazak Predela izuzetnih odlika „Avala“ studenata druge godine Arhitektonskog fakulteta

Shodno temi, predmetu i cilju istraživanja u okviru predmeta Studio M03U – projekat, seminar i radionica Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, predmetni profesor dr Biserka Mitrović i saradnik u nastavi Mirjana Barać, organizovali su jednodnevni obilazak Predela izuzetnih odlika „Avala“ studentima druge godine MASA-U 2019/20.

 

Značajno prirodno dobro „Avala“ stavljeno je pod zaštitu države kao predeo izuzetnih odlika i uvršćeno je u „Odabrano područje za dnevne leptire u Srbiji“ (PBA - Prime Butterfly Areas in Serbia) i Emerald područje tj. područje od posebnog nacionalnog i međunarodnog značaja sa aspekta očuvanja divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa.

Kroz neposredna detaljna terenska istraživanja, studenti su imali priliku da se upoznaju sa predeonim i pejzažnim obeležjima Avale, kao i kulturno-istorijskim, tradicionalnim i vrednostima u pogledu bogatstva biljnog i životinjskog sveta.

Obilazak lokacije i razvijanje odnosa prema prirodnom okruženju i odnosa između prirodnog i izgrađenog imali su za cilj bolje razumevanje stanja, vrednosti i potencijala lokacije, ali i njenih osnovnih problema i ograničenja, značajnih za formiranje informacione osnove i ideja o razvojnim mogućnostima područja istraživanja.

Tokom obilaska lokacije, studenti su razgovarali sa Jelenom Milićević, diplomiranim politikologom i predstavnicom organizacije Avalainfo koja je formirana od strane lokalnog stanovništva sa ciljem razvoja turističke ponude Avale i prezentacije domaćinstava podavalskih naselja.

Fotografije (autori: Anja Trivić, Jelena Milićević, Marko Jovanović) sa ovog obilaska možete pogledati ovde:

 

 

Izvor: tekst je u potpunosti preuzet sa sajta Arhitektonskog fakulteta