Opšte o Avali

O Avali

O Avali

Avala je planina koja se nalazi 17 km jugoistočno od Beograda, na putu Beograd – Kragujevac. Nadmorska visina Avale iznosi 511 metara, kojih 11 metara je određuje kao planinu i čine je najnižom planinom centralne Srbije, koje se spuštaju prema Beogradu. Prirodni kompleks Avale zaštićen je od 1859., radi očuvanja njenih posebnih prirodnih i kulturno-istorijskih obeležja i vrednosti.
Ime “avala” je orijentalnog porekla i potiče od reči “havala”, što znači “vidikovac”, odnosno mesto ili objekat koji ima pred sobom dobar vidik i dominira okolinom.
Desetak kilometara obeleženih planinarskih staza i nekoliko kilometara asfaltnih puteva idealni su za šetnju i rekreaciju.

topografska karta avale 1989 god razmer 1 25000