Biljni i životinjski svet

Biljni i životinjski svet

Biljni i životinjski svet

Avalu karakteriše velika raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta.

Na Avali je do sada nadeno 594 biljnih vrsta, koje se mogu sistematski svrstati u dve klase, 86 familija i 317 rodova.

Osim delimično nabrojanih drvenastih vrsta, na Avali se nalazi i nekoliko biljki koje su zaštićene kao prirodne retkosti: zanovet, zlatan, tisa, zelenice, zelenika, kao i veci broj lekovitih biljaka i vrsta pod kontrolom korišćenja i prometa: salep, visibaba, jaževina, veprina, zečja stopa, velebije, vranilova trava, zubačica maljava, navala, ženska paprat, sapunjaca, kantarion, beli slez, šumska jagoda, zova, plucnjak, žuti naprstak, rdasti naprstak, bunika, velebije, majcina dušica, matičnjak, trava iva, pelin, oman, zlatica, mtazovac, jezičasta kostrika.

Vegetacija je u najvećoj meri šumska, dok je livadska vegetacija svedena na mali broj lokaliteta. Vegetaciju Avale u najvećoj meri cine hrastove šume i nešto manje predplaninske bukove šume.

Prisutan je veliki diverzitet ornitofaune. Od 67 vrsta ptica, koje se redovno vidaju na Avali, 21 vrsta je zašticena Uredbom o prirodnim retkostima. Vrste ptica koje se javljaju su: jastreb osicar, kobac, jastreb, mišar, vetruška, golub dupljaš, kukavica, cuk, šumska sova, zlatovrana, medius - srednji šareni detlic, ...

Lovostajem zašticene vrste, koje se najcešce srecu na ovom podtucju, su: srna, zec, jazavac, veverica, sivi puh, kuna zlatica, kuna belica, jerebica, golub grivnjaš, prepelica, šumska šljuka. Trajno zašticene vrste divljaci su: lisica, mišar, eja, lunja, sova ušara, kukavica, pupavac, i druge. Gazduje se sledećim vrstama divljači: srna, zec, fazan, i poljska jerebica. Divlja svinja je ovde prisutna u maloj brojnosti i smatra se kao prolazna divljač.

Povremeni periodski vodotoci i šume Avale su stanište više vrsta vodozemaca i gmizavaca. Vodozemci koji žive u potocima i manjim lokvama oko izvora su: nekoliko vrsta žaba, daždevnjak i dve vrste mrmonjaka. Gmizavci koji naseljavaju Avalu su: slepić, šumski gušter, zidni gušter, smuk, šumska kornjača i u maloj brojnosti zmija šarka.

Vodozemci i gmizavci Avale

 Srpsko herpetološko društvo "Milutin Radovanović" je 2013.godine objavilo naučno-popularnu publikaciju "Vodozemci i gmizavci Avale. Raznovrsnost, faktori ugrožavanja i status zaštite".

Opširnije...