Zaštićeno prirodno dobro Avala i područje Šuplje stene predstavljeni na konferenciji u Ljubljani

Završna konferencija za međunarodni projekat „Upravljanje i korišćenje gradskih i prigradskih šuma u gradovima dunavskog regiona – Urbfordan” održana je u Ljubljani, a Sekretarijat za zaštitu životne sredine predstavio je zaštićeno prirodno dobro Avalu i područje Šuplje stene.


Kako je saopšteno iz ovog sekretarijata, u projektu je učestovalo sedam gradova koji pripadaju dunavskom slivu, a za Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za zaštitu životne sredine ovo je bio prvi projekat finansiran iz sredstava Evropske unije. Cilj projekta je da svaki od gradova za svoje izabrano područje izradi strateški plan upravljanja za period od 10 godina, kao i operativni plan upravljanja za period od jedne godine.

Tako je Grad Beograd za izabrano područje – zaštićeno prirodno dobro Avalu izradio ova dva dokumenta kojim se planira realizacija aktivnosti i projekata, ali i za predeo Šuplje stene, koja je određena kao strateški važno područje, kao gradska, urbana šuma našeg grada. Neke od planiranih aktivnosti koje će se ovim planovima realizovati su: proširenje zaštićenog područja Avale na područje Šuplje stene, što zahteva da se prvo izradi studija zaštite čiji je nosilac Zavod za zaštitu prirode Srbije, te da se obnove postojeći izvori vode na Avali, izradi maketa zaboravljenog grada Žrnova, da se obnovi Botanička bašta na Šupljoj steni, izradi naučnoistraživački centar na Šupljoj steni.

Na konferenciji u Ljubljani predstavnici Beograda prezentovali su novitete na Avali, deset kompleta senika, klupe, 30 novih informativnih tabli, aplikaciju za snalaženje na Avali, dva elektronska info-pulta. Takođe, prezentovano je da su prema ideji učenice četvrtog razreda osnovne škole, koja je osvojila prvo mesto na takmičenju „Najbolja ideja za Avalu”, trasirane tri nove staze, staze flore, faune i voda. Staze su namenjene najmanjem uzrastu, duge su oko jedan kilometar, a sadrže edukativne igre za učenje osnovnih informacija o Avali (imena životinja sa Avale, vrsta drveća i osnovne podatke o vodi u prirodi).

U Gradskoj upravi Grada Ljubljane otvorena je i izložba radova sa takmičenja „Najbolja ideja za Avalu”, koje je organizovano u toku trajanja projekta. Tako je i Beograd imao tri postera na izložbi. U pitanju su tri nagrađena rada iz Beograda.

Cilj završne konferencije bio je da se predstavi sve što je urađeno za tri godine na projektu u svakom od izabranih područja.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine ocenjen je od vodećeg partnera Grada Ljubljane kao jedan od najuspešnijih u realizaciji projekta „Urbfordan”.

 

 

Izvor: FB Gradska Opština Voždovac