O turizmu Avale

hotel avala ulazZgrada hotela Avala podignuta je 1928. godine na zahtev kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, a za potrebe Ministarstva šumarstva i vodoprivrede Kraljevine Jugoslavije.

 

 

hotel avalaObjekat je projektovao ruski arhitekta Viktor Lukomski, koji je takođe projektovao i zgradu kraljevskog dvora, patrijaršije kao i mnoge druge objekte od velikog kulturnog i istorijskog značaja. Dekorativnu plastiku i dve skulpture sedećih sfingi na ulaznom tremu izradio je ruski vajar Vladimir Zagorodnjuk. 

Mnogi događaji od nacionalne važnosti su vezani za ovaj objekat. Jedan od njih se odigrao 1929. godine kada je sa današnjeg parkinga hotela otpočeto prvo zvanično smučarsko takmičenje u Kraljevini Jugoslaviji. Prvo smučarsko prvenstvo Srbije posle drugog svetskog rata je takođe otpočeto sa istog mesta.

Sa krova hotela je u maju 1957. godine pušten prvi TV signal u tadašnjoj Jugoslaviji. Predajnik se nalazio na tom mestu sve do 1965. godine kada je izgrađen poznati avalski TV toranj.

Danas se zbog svog velikog kulturno-istorijskog značaja objekat hotela Avala nalazi na spisku dobara gradske arhitekture grada Beograda.

 

Izvor: hotel-avala.com