Smeštaj

Hotel Avala

 Adresa: Avalski put bb

Tel: 011 3906 624, 011 3906 621

Iako je Hotel Avala nekada i stvarno pružao smeštaj, trenutno su apartmani ruinirani i u fazi renoviranja. O napredovanju trenutnih radova se možete raspitati u restoranu hotela.

 

Pročitajte više o hotelu Avala kao turističkom motivu na ovim stranicama.